Niepoprawna pisownia

podrząd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: termin stosowany w biologii oznaczający kategorię systematyczną niższą od rzędu.


Poprawna pisownia

z rzędu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod rząd

Niepoprawna pisownia, jest to rusycyzm, dopuszczalny wyłącznie w mowie potocznej.

Niepoprawna pisownia

zrzędu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zrzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z rzendu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod rzond

Niepoprawna pisownia