Niepoprawna pisownia

po większyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powiększyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powiękrzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powienkszyć

Niepoprawna pisownia