Poprawna pisownia

po raz trzeci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po raztrzeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poraz trzeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poraztrzeci

Niepoprawna pisownia