Niepoprawna pisownia

opryhy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oprychy

Poprawna pisownia