Aby zapisać poprawnie wyrażenie nie zdążę powinniśmy użyć „ż” z kropką, a także niezależnie od kontekstu zdania stosować pisownię rozłączną – pisownia łączna to w tym wypadku błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

niezdążę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zdążę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zdąże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdonżę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdonże

Niepoprawna pisownia