Niepoprawna pisownia

niechciał bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie chciałbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechciałbym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chciał bym

Niepoprawna pisownia