Niepoprawna pisownia

nie zadowolone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadowolone

Poprawna pisownia