Niepoprawna pisownia

nie w cześnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewcześnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wcześnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może byś poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wcześnie, np.: Nie wcześnie, lecz późno.