Niepoprawna pisownia

nie naruszony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienaruszony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na ruszony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niena ruszony

Niepoprawna pisownia