Niepoprawna pisownia

nie dopószczasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dopuszczasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopuszczasz

Niepoprawna pisownia