Niepoprawna pisownia

na mierzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namierzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

namieży

Niepoprawna pisownia