Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

dzisiaj

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

dziś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dzisiej

Niepoprawna pisownia