Poprawna pisownia

drugimi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drógimi

Niepoprawna pisownia