Niepoprawna pisownia

czóle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czule

Poprawna pisownia