Niepoprawna pisownia

centki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cętki

Poprawna pisownia