Niepoprawna pisownia

agitowanią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

agitowaniom

Poprawna pisownia