Niepoprawna pisownia

z niżać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zniżać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znirzać

Niepoprawna pisownia