Poprawna pisownia

nieopracowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie opracowanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa opracowanie.