Poprawna pisownia

niemyci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie myci

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa myci.