Niepoprawna pisownia

nad płaciliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadpłaciliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natpłaciliśmy

Niepoprawna pisownia