Niepoprawna pisownia

chantli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hantli

Poprawna pisownia, znaczenie: „hantle” – ciężary do ćwiczeń gimnastycznych lub siłowych.