Niepoprawna pisownia

13-naści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzynaści

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

13.

Poprawna pisownia