Poprawna pisownia

martwiłyby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiły by się

Niepoprawna pisownia