Poprawna pisownia

zignorujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ignorujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zignorójesz

Niepoprawna pisownia