Niepoprawna pisownia

zdjoł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdjął

Poprawna pisownia