Poprawna pisownia

zatrudniło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za trudniło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zatródniło

Niepoprawna pisownia