Poprawna pisownia

zaspokaja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za spokaja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za spakaja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zazpokaja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zazpakaja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaspakaja

Niepoprawna pisownia