Poprawna pisownia

zapanuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za panuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zapanój

Niepoprawna pisownia