Niepoprawna pisownia

wyrószycie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyruszycie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy ruszycie

Niepoprawna pisownia