Niepoprawna pisownia

włączydź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

włączyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włanczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włanczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczyć

Niepoprawna pisownia