Zwrot w końcu zapisujemy zawsze rozdzielnie. Pisownia łączna jest w tym przypadku niepoprawna.

Niepoprawna pisownia

wkońcu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w końcu

Poprawna pisownia