Zwrot w końcu zapisujemy zawsze rozdzielnie. Pisownia łączna jest w tym przypadku niepoprawna.

Niepoprawna pisownia

wkońcu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w końcu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

fkońcu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkonicu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w konicu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w końdzu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkońdzu

Niepoprawna pisownia