Niepoprawna pisownia

wionzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wiązka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wjązka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wjonzka

Niepoprawna pisownia