Niepoprawna pisownia

warznej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ważnej

Poprawna pisownia