Poprawna pisownia

Szwajcar

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Szfajcar

Niepoprawna pisownia