Poprawna pisownia

skwitowały

Poprawna pisownia, znaczenie: zareagowały słowem lub gestem, zwolniły kogoś z opłaty, wydając pokwitowanie.


Niepoprawna pisownia

zkwitowały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kwitowały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skfitowały

Niepoprawna pisownia