Niepoprawna pisownia

skótek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skutek

Poprawna pisownia