Niepoprawna pisownia

siudmy grudzień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siódmy grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siódmym dniu grudnia, nie zaś o siódmym grudniu.


Niepoprawna pisownia

siudmy grudnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siódmy grudzień

Niepoprawna pisownia