Poprawna pisownia

samopoczucia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samopoczócia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samo poczucia

Niepoprawna pisownia