Rzebro czy żebro

rzebro Niepoprawna pisownia żebro Poprawna pisownia