Niepoprawna pisownia

roszczeszę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozczeszę

Poprawna pisownia