Poprawna pisownia

przekonywający

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przekonywujący

Niepoprawna pisownia