Niepoprawna pisownia

przehadzają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przechadzają

Poprawna pisownia