Niepoprawna pisownia

poprawo

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „poprawa” o znaczeniu: zmiana na lepsze lub polepszenie (w tym stanu zdrowia).


Poprawna pisownia

po prawo

Poprawna pisownia