Poprawna pisownia

poić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pojić

Niepoprawna pisownia