Poprawna pisownia

pobudzaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po budzaliśmy

Niepoprawna pisownia