Niepoprawna pisownia

po znały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poznały

Poprawna pisownia