Niepoprawna pisownia

po otwierany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pootwierany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potwierany

Niepoprawna pisownia