Niepoprawna pisownia

po bawiły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobawiły

Poprawna pisownia