Niepoprawna pisownia

oshłe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oschłe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oskłe

Niepoprawna pisownia