Niepoprawna pisownia

odwaszni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odważni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odwarzni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otważni

Niepoprawna pisownia